حمایت داروسازی دکتر عبیدی از گرامیداشت 70 سال آموزش پزشکی نوین در شیراز

تبلیغات تلویزیونی کمپین 70 سالگی شرکت داروسازی دکتر عبیدی با صدای محمد رضا فروتن