ورود به سایت

​​​نام تجاري :لوستار®​​ 25

نام ژنريک:​لوزارتان 25 ميلي‌گرم

دسته دارويي : قلب و عروق

شکل دارويي:قــرص روكشـدار

لوستار®25-عبیدی ​​​