ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی
95/06/24
​​​​​​​بازدید وزیر بهداشت - دکتر هاشمی، وزیر بهداشت و سفیر قبرس و سفیر دانمارک از غرفه داروسازی دکتر عبیدی
24شهریور ماه ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-دکتر هاشمی، وزیر 24بهداشت و سفیر قبرس و سفیر دانمارک از غرفه داروسازی دکتر عبیدی بازید بعمل آوردند وباآخرین دستاوردهای شرکت از نزدیک آشنا شدند.
​​​​
​​​​​
​​