ورود به سایت
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
عنوان​​تاریخ​دانلود فایل

​پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)

1395/06/24

​PDF

​اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی شده)

1395/05/28

​PDF

​پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)

1395/05/19

PDF

​اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)​

1395/05/06​​

PDF

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)​

1395/05/06

PDF​

​پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)

1395/05/06

PDF

 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)

1395/04/30

PDF​

​اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)

1395/04/30

​PDF

​مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام 

​1395/04/21

PDF​

اطلاعیه درخواست تکمیل اطلاعات سهامداران

1395/04/20​

PDF​

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه ( حسابرسی نشده)( اصلاحیه)​

1395/03/26​

P​DF

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه ( حسابرسی نشده)( اصلاحیه)​

​1395/03/24

PDF​

تصمیمات هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه​

​1395/03/16

P​DF​

زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه​

​1395/03/04

PDF

توضیحات شرکت در خصوص پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30( به پیوست)​

​1395/02/09

PDF​

معرفی /تغییر در ترکیب اعضای  هیئت مدیره​

​1395/02/4

PDF

پیش بینی در آمد هر سهم مالی منتهی به 1395/09/30بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه ( حسابرسی نشده)​

1395/01/30​

PDF​

پیش بینی درامد هر سهم بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)​

1394/09/30​

PDF

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 3 ماهه​

1394/03/31

PDF

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه​​

1394/03/31​

PDF​

اطلاعیه پرداخت سود سهام​​

1393​

PDF

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 3 ماهه​

1393/12/29​

PDF​

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت​​

1393/09/30​

PDF​

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 12 ماهه​

1393/09/30​

PDF​

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام​

1393/09/30​​

PDF​

اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1395/09/30( حسابرسی شده)​

 1395/09/30​

PDF​

تصمیمات  مجمع فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/09/30

1395/09/30​​

PDF

مدارک و مستندات افزایش سرمایه

1394/10/10​

PDF

اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/09/30​( حسابرسی نشده)​

1395/09/30​​

PDF

 

​​​​