​​​​​​​​نام تجاري : سینوریپا ® 5/500

نام ژنریک: امپاگلیفلوزین + متفورمین

​دسته دارويي : داروي كنترل كننده قند خون

شکل دارويي; قرص روکشدار ​

وب سایت: ​www.abidi-diabetes.com​​​​​​​

​ ​​​​​


 گلوریپا 10

   ​

​​​​