ورود به سایت

​​​نام تجاري :كلرديازپوكسايد10 - عبیدی

نام ژنريک:کلردیازپوکساید 10 ميلي‌گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​​

شکل دارويي: قــرص روكشـدار​

كلرديازپوكسايد10 - عبیدی