ورود به سایت

​​​​​​نام تجاري :گلوریپا ® 25

نام ژنريک:

امپاگلیفلوزین 25 میلی گرم

دسته دارويي : دیابت

شکل دارويي: قرص روکشدار ​

وب سایت: ​www.abidi-diabetes.com​​​​​​​

​ ​​​​​


گلوریپا 25

​​​​