ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​نام تجاري :گاباپنتین 100

نام ژنريک: ​گاباپنتین 100 ميلي‌گرم

دسته دارويي :مغز و اعصاب ​

شکل دارويي:کپسول

گاباپنتین 100