ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​نام تجاري :پنتوپرازول 20 - عبيدي

نام ژنريک:پنتوپرازول 20 میلی گرم

دسته دارويي :گوارش

شکل دارويي: کپسول انتریک کوتد​

پنتوپرازول 20  - عبيدي