ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​نام تجاري :پروپرانولول 10 ـ عبيدي

نام ژنريک:پروپرانولول 10 میلی گرم

دسته دارويي : قلب و عروق​

شکل دارويي:قرص

پروپرانولول 10 ـ عبيدي