ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​نام تجاري :ویرابکس® 500

نام ژنريک:​والاسیکلویر​​ 500 میلی گرم ​​​

دسته دارويي : ضدویروس​

​شکل دارويي:​​​قــرص روكشـدار

والاسیکلویر​​ 500 میلی گرم​​
​ ​​​​​​​​​​​​​​