ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​​​​​نام تجاري:ویرابکس® 1000

نام ژنريک:​والاسیکلویر 1000 میلی گرم ​​​

دسته دارويي :ضد ویروس

​شکل دارويي:​​​قــرص روكشـدار​

ویرابکس 1000​​
​ ​​​​​​​​​​​​​​
abidi-250-250.gif