ورود به سایت

​​​​​​نام تجاري :ونابید®​​ 37/5

نام ژنريک:​ونلافاکسین 37/5 میلی گرم

دسته دارويي : اعصاب و روان​

شکل دارويي:قرص خط دار

ونابید® 37/5