ورود به سایت

​​​نام تجاري :نورتریپتیلین 10 - عبیدی

نام ژنريک:​نورتريپتيلين 10 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​

شکل دارويي:قرص روکشدار خط دار​

نورتلیپتیلین 10 - عبیدی