ورود به سایت

​​​​​​نام تجاري :لوکستا®​ 20

نام ژنريک:​دلوکستین 20 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان

شکل دارويي: کپسول انتریک کوتد​

لوکستا 20-عبیدی 
abidi-250-250.gif