ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​نام تجاري :سیفروپکس®​ 0/18

نام ژنريک:پرامی پکسول 0/18 میلی گرم​

دسته دارويي :مغز و اعصاب​

شکل دارويي:قرص خط دار​

سیفروپکس® 0/18-عبیدی