ورود به سایت

​​​نام تجاري :زیپمت® 500/50

نام ژنريک:

​​سیتاگلیپتین (بصورت فسفات منوهیدرات )50 میلی گرم

متفورمین هیدروکلراید 500 میلی گرم

دسته دارويي : داروی خوراکی کاهش دهنده قند خون

شکل دارويي : قرص روکشدار خط دار​

وب سایت: ​www.abidi-diabetes.com​​​​​​​

​ ​​​​​


زیپمت®50/500-عبیدی