ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​نام تجاري :زست پرل®​​ 20

نام ژنريک:​ليزينوپريل 20 ميلي گرم

دسته دارويي :قلب و عروق

شکل دارويي:قرص خط دار

زست پرل® 20