ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​​نام تجاري :روپیکسون®​ 5

نام ژنريک:رزوواستاتین 5 میلی گرم ( به صورت کلسیم )

دسته دارويي : قلب و عروق

شکل دارويي: قــرص روكشـدار​

:روپیکسون®  5-عبیدی 
abidi-250-250.gif