ورود به سایت

​​​​نام تجاري :روپیکسون®​ 20​

نام ژنريک:​رزوواستاتین 20 میلی گرم( به صورت کلسیم )

دسته دارويي :قلب و عروق

شکل دارويي:قــرص روكشـدار​

روپیکسون® 20 
abidi-250-250.gif