ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​نام تجاري :روپیکسون®​​​ 10

نام ژنريک:​رزوواستاتین 10 میلی گرم( به صورت کلسیم )

دسته دارويي : قلب و عروق​

شکل دارويي: قــرص روكشـدار​

روپیکسون® 10 
abidi-250-250.gif