ورود به سایت

​​​​​نام تجاري :دیابزید® 80​

نام ژنريک:گلي‌كلازيد80 میلی گرم​​

دسته دارويي :داروی خوراکی کاهش دهنده قند خون

شکل دارويي:قــرص خط دار

وب سایت: ​www.abidi-diabetes.com​​​​​​​

​ ​​​​​


دیابزید 80- عبیدی