ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​نام تجاري :اُندانسترون ـ عبيدي

نام ژنريک:اندانسترون 4 میلی گرم/ 5 میلی لیتر

دسته دارويي : گوارش​

شکل دارويي: محلول خوراكي

اُندانسترون ـ عبيدي