ورود به سایت
1398/02/10

 

 

 

 

تحصیلات: لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری

حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط

آشنایی کامل با اعتبارات اسنادی و امور بانکی

آشنایی با خزانه داری و صورت مغایرت بانکی