ورود به سایت
95.06.24


رونمایی از داروی جدید داروسازی دکتر عبیدی "والزومیکس "

داروی بیماری فشارخون به دست متخصصان داخلی به شکل قرص روکشدار از سوی داروسازی دکترعبیدی تولید شد.

این محصول با نام تجاری والزومیکس  Valzomix (Amlodipine 5mg / Valsartan 60mg  ) با حضور پزشکان ، متخصصین قلب و عروق و باهمکاری انجمن آتروسکروز IRSA درتاریخ 24 شهریورماه رونمایی شد.

در این مراسم متخصصین درمورد سابقه 70ساله عبیدی و اهمیت کیفیت دارو ، بیماری فشار خون ، اهمیت ترکیب داروهای قلب و عروق ، تفاوت و مکانیزم اثر داروی والزومیکس با محصولات مشابه صحبت کردند.

فشارخون بالا معضلی بزرگ برای بهداشت عمومی درتمام کشورها به شمارمی آید. فشارخون بالا در افزایش میزان بیماری های قلبی، سکته قلبی و مغزی، بیماری های کلیوی و مرگ و میرهای زودرس نقش مهمی دارد. از آن جایی که فشارخون بالا درمراحل اوليه این بیماری ندرتاً ازخود نشانه بالینی برجای می گذارد بسیاری از مبتلایان از بیماری شان آگاه نیستند و چه بسا بیمارانی که پس از تشخیص فشارخون بالا از دسترسی به درمان مناسب محروم مانده باشند و یا این که به هرعلت فشارخونشان برای مدت های مدید کنترل نبوده باشد.

تشخیص زودرس و درمان مناسب فشارخون بالا منافع اقتصادی وبهداشتی درمانی متعددی درپی خواهد داشت. متاسفانه فشارخون درمان پذیر نیست بلکه باید کنترل شود. به این جهت بیماران باید داروی خود را تا پایان عمر به طور مداوم مصرف کنند. از آنجاییکه بیماری بسیاری از افراد با یک دارو کنترل نمی شود، ممکن است دو، سه و یا حتی چهار داروی مختلف برای کنترل فشار خون لازم باشد. به جهت راحتی بیمار و اینکه تعداد زیاد قرص باعث ترک درمان نشود، ترکیبات دو قرص با هم این زمینه را بیشتر فراهم می کند کما اینکه در بسیاری از کشورها combination therapy یا توام درمانی با دو یا سه دارو متداول می باشد.