ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی
95/07/07

دوره آموزشی ارزشهای سازمانی داروسازی دکتر عبیدی در جزیره زیبای کیش

 

 

در تاریخ هفتم تا نهم مهرماه 1395، دوره آموزشی ارزشهای سازمانی با حضور مدیران میانی سازمان در جزیره زیبای کیش برگزار گردید،  هدف از این دوره آشناسازی و نهادینه کردن ارزشهای سازمانی داروسازی دکتر عبیدی برای همکاران این مجموعه است.