ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​مشتری گرامی،

در این صفحه تعدادی از سوال های مربوط به امور مالی و بورس مطرح و پاسخ هر یک ارائه شده است.
 

 

 

سهامداران مقیم خارج از ایران چگونه سود خود را دریافت نمایند؟سهامداران مقیم خارج از ایران چگونه سود خود را دریافت نمایند؟<p><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height:115%;font-size:12pt;">سهامداران محترمی که محل اقامت آنها خارج از ایران است مـی توانند به یکی از طرق ذیل نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند:</span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height:115%;font-size:12pt;"> الف) ارائه وکالت نامه رسمی به شخص حقیقی/حقوقی داخل ایران.</span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height:115%;font-size:12pt;"> ب) ارائه کامل مدارک و اسناد اقامت خود در خارج از ایران دال بر اقامت بیش از یکسال ، آدرس دقیق محل سکونت، تلفن منزل، محل کار و موبایل و نیز افتتاح یک حساب نزد یکی از شعب بانک ملت-تجارت-سپه-اقتصادنوین در ایران. بدیهی است که وجوه سود و مطالبات این دسته از سهامداران مستقیماً به حساب مربوط واریز خواهد گردید</span></p>
چگونه برگ اوراق سهام خود را دریافت نمائیم؟چگونه برگ اوراق سهام خود را دریافت نمائیم؟<p style="text-align:justify;">​<span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height:115%;">هریک از سهامداران متقاضی دریافت برگ اوراق سهام متعلق به خود می توانند با مراجعه حضوری به محل دفتر مرکزی شرکت  و با ارائه کارت ملی یا شناسنامه اقدام نمایند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height:115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span>​</span></p>
چگونه از وضعیت مطالبات سهام خود در شرکت مطلع شویم؟چگونه از وضعیت مطالبات سهام خود در شرکت مطلع شویم؟<p style="text-align:justify;">​<span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">​<span lang="AR-SA" dir="RTL">​​​شما مـی توانید با تماس به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL">واحد امور سهام داروسازی دکتر عبیدی( داخلی 4771​​) از کلیه اطلاعات مربوط به سهام شرکت مطلع شوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.​​</span></p>
روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار شرکت کدامند؟روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار شرکت کدامند؟<p style="text-align:justify;">​<span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">براساس آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 30/09/93 روزنامه اطلاعات روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شده است.</span></p>
انتقال دارایی سهام و حقوق قانونی سهامداران متوفی را چگونه پیگیری نمائیم؟انتقال دارایی سهام و حقوق قانونی سهامداران متوفی را چگونه پیگیری نمائیم؟<p style="text-align:justify;">​<span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">طی عملیات انتقال قهری سهام، سهام متوفی، بر اساس گواهـی حصر وراثت، به وراث وی انتقال می یابد و "گواهینامه های نقل و انتقال سهام" وراث چاپ می شود.</span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">مدارک لازم : </span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">- اصل برگه انحصار وراثت و تصویر آن، </span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">- اصل شناسنامه تمام وراث و تصاویر آن، </span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">- اصل برگه واریز مالیات بر ارث و تصویر آن، </span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">- اصل گواهی فوت متوفی و تصویر آن، </span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">-- اصل گواهینامه نقل و انتقال سهام متوفی و تصویر آن، </span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">- اصل وکالتنامه و تصویر آن (درصورتی که وراث یکی از ورثه را به عنوان وکیل انتخاب کرده باشد) نماینده وراث می تواند به همراه مدارک فوق به شرکت های بورسی (که متوفی در آن ها صاحب سهام بوده است). </span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">وراث می توانند ابتدا از شرکت"سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه" تقاضای صدور وضعیت دارایی متوفی را بنمایند تا از دارایی وی اطمینان حاصل کنند مراجعه نمایند. ضمن بررسی مدارک توسط شرکت بورسی، سهم الارث هریک از وراث طبق برگه انحصار وراثت محاسبه می شود و در فرم های خاصی برای شرکت "سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه" ارسال می گردد. در واحد انتقالات و اصلاحات شرکت "سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه" صحت تعداد سهام تعلق گرفته به هر وراث طبق برگه حصر وراثت بررسی و درصورت تایید عملیات انتقال سهام برای هریک از وراث در امور خدمات رایانه ای صورت می گیرد و گواهینامه نقل و انتقال سهام خود را دریافت می کنند. </span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">تذکر1: اگر وراث یکی از ورثه را به عنوان وکیل خود در این امر معرفی کرده باشند، سهام متوفی بین وراث تقسیم نمی شود و تمام سهام به وکیل انتقال می یابد. </span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">تذکر 2: وکیل قانونی وراث، جهت تایید وکالتنامه، باید ظرف 10 روز از تسلیم تقاضای تقسیم ارث، به همراه اصل وکالتنامه و مدارک شناسایی معتبر به واحد انتقالات و اصلاحات شرکت "سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه" مراجعه کند، در غیر اینصورت سهام مطابق حکم انحصار وراثت بین وراث تقسیم می گردد. </span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-3-0 ms-rteFontFace-6" style="font-size:12pt;">تذکر3: اگر وکیل وراث ساکن شهری غیر از تهران باشد می تواند جهت تایید وکالتنامه به اداره حقوقی بورس های منطقه ای مستقر در مناطق 21 گانه مراجعه کند.</span></p>